PA66产品系列
  PA6产品系列
  PP产品系列
  PPO合金产品系列
 
 
  汽车电机罩盖专用料
  电动工具专用料
  后视镜支架专用料
  门把手专用料
  汽车保险杠专用料
  汽车保险丝盒专用料
  塑料齿轮、轴承专用料
  扎带专用料
  汽车水室专用料
  汽车风扇专用料
  汽车车灯底座
 
   
 

地 址:南京市江宁区滨江开发区宝象路2号
邮 编:210017
联系人:黄先生 13584007328
电 话:025-66021860
传 真:025-87138351
邮 箱:13584007328@139.com
网 址:www.ningyuanchina.com