PA66产品系列
  PA6产品系列
  PP产品系列
  PPO合金产品系列
 
 
  汽车电机罩盖专用料
  电动工具专用料
  后视镜支架专用料
  门把手专用料
  汽车保险杠专用料
  汽车保险丝盒专用料
  塑料齿轮、轴承专用料
  扎带专用料
  汽车水室专用料
  汽车风扇专用料
  汽车车灯底座
 
   
  PA6产品系列

物理性能
检测方法
单位
B1G15
B1G30
B1G45
B2Z
B8Z
B1MG40
15%玻纤增强
30%玻纤增强
45%玻纤增强
增韧
超韧
30%矿纤复合
吸水率
ISO 62
%
2.6
2.1
0.8
2.5
1.1
1.37
密度
ISO 1183
g/cm3
1.24
1.36
1.51
1.1
1.06
1.37
灼烧残余
ISO 1172
%
15
30
45
——
——
30
机械性能
拉伸强度
ISO 527
MPa
120
170
190
65
45
110
断裂伸长率
ISO 527
%
——
——
——
40
40
——
弯曲强度
ISO 178
MPa
180
230
270
80
65
160
弯曲模量
ISO 178
MPa
5300
8000
12000
2200
1600
6500
悬臂梁缺口冲击强度
ISO 180
KJ/m2
9
18
20
15
80
12
简支梁无缺口冲击强度
ISO179
KJ/m2
50
85
90
NB
NB
55
洛氏硬度
ISO 2039-2
R
120
120
120
110
110
115
热性能
热变形温度0.45MPa
ISO 75
210
220
220
170
120
220
热变形温度1.82MPa
ISO 75
180
200
210
70
55
210
阻燃性能
UL 94
Class
HB
HB
HB
V2
V2
HB
熔点
ISO 3146
220
220
220
220
220
220
电性能
表面电阻
IEC167
Ω
10^13
10^13
10^13
10^13
10^13
10^13
介电强度
IEC 60243
KV/mm
20
21
22
18
18
22
加工性能
注塑成型温度范围  
230—275℃
230—275℃
230—275℃
230—265℃
230—265℃
230—265℃
模具温度  
60-90
60-90
60-90
60-80
60-80
60-90
烘干温度/时间  
℃/h
100-120/2-4
100-120/2-4
100-120/2-4
100-120/2-4
100-120/2-4
100-120/2-4
线性成型收缩率  
%
0.4-0.9
0.2-0.6
0.2-0.45
1.0-1.4
1.2-1.6
0.3-0.7